Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk
19. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni ohcá suohkandirektevrra

Ohcanáigemearri borgemánu 20. Beaivi 2024. Dákko ozat virgái. Mii ohcat suohkandirektevrra Gái... loga eanet

Áššáigulleváččat

Trollvikveien fredag 21/6 - periodevise stengninger

Trollvikveien vil bli stengt i kortere perioder på fredag 21/6 (etter skolebuss har kjørt om morgenen).

Følg skilting, gjelder fra Trollvik driftssenter mot Olderdalen.

Varsel illustrasjon foto

Oppdatering - Kokeanbefaling på vann opphevet

På grunn av feil med vanninntaket i Olderdalen har det vært anbefalt å koke vannet.

UV-anlegget skal nå være i drift igjen og kokeanbefaling er opphevet fra idag 23.05. 

Illustrasjonsbilde informasjon

Høring: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og brannforebyggende arbeid, samt om gebyr for feiing og tilsyn for Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og brannforebyggende arbeid, samt om gebyr for feiing og tilsyn for Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune legges ut på høring, med høringsfrist 09.04.2024.

Innspill til forskriften sendes

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

eller på e-post til post@storfjord.kommune.no

Bilde ovn med ild

Čáhci giddejuvvo Olmmáivákkis disdaga juovlamánu 12. b.

Olmmáivákkis giddejuvvo čáhci disdaga juovlamánu 12. b. biellu 22 rájes gitta čuovvovaš beaivái sullii biellu 04 rádjái. Dat guoská gait divnnaide/buohkaide Olmmáivákkis geat leat laktásan suohkana čáhcejođđasii. Čáhci giddejuvvo dan sivas go mii leat sadjáibidjame ođđa pumpastašuvnna. 

Gait divnnat/buohkat berrejit giddet váldočáhcehána/-luoitaga mii lea viesu siste. 

Jus ležžet jearaldagat, de váldde aktavuođa Jan-Roger Olsenii tlf. 957 86 945.

 

Illustrasjonsbilde informasjon

Åpent møte med Husbanken 2/11 kl.14.00. på Røde Korshuset i Birtavarre

Indre Kåfjord/Manndalen pensjonistforening i samarbeid med Kåfjord Frivillighetssentral arrangerer åpent møte med Husbanken 2/11 kl.14.00. på Røde Korshuset i Birtavarre.

Det vil også være med representasjon fra Boligkontoret i Kåfjord kommune, Tone Lise M og Bjørn-Even S.

Illustrasjonsbilde informasjon

Čáhcegidden mánnodaga čakčamánu 25.b.2023 bie. 15.00.-17.00. Jávredearpmis Lávkgieddái/ Fiervái

Mánnodaga čakčamánu 25.b. bie. 15.00.-17.00 giddejuvvo čáhci dáin guovlluin: Vannbakken - Gorži - Fiervá - Lávkgieddi – Badjejeaggi

Maŋŋel barggu soaitá čázis leat ruškes ivdni ja soaitá maid leat áibmu revrriin. Ávžžuhuvvo golggahit čázi dássážii go lea šelges ivdni fas.

Váldde oktavuođa Oddgeir Nilsenin doaibmaossodagas tlf. 777 19 249 jus leat jearaldagat.

Varsel illustrasjon foto

Veiarbeid i Øverveien, Lindvallveien og Rismoveien i ukene 38 og 39

På grunn av reparasjoner, stikkrennebytte og asfaltering på Øverveien, Lindvallveien og Rismoveien i uke 38 og 39, vil det bli redusert fremkommelighet og stengte veier periodevis.

Ved spørsmål kontakt Manndalen Maskin AS v\ Jarle Pedersen på tlf: 91329072

Illustrasjonsbilde informasjon
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk