Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her. Vi søker kommunedirektør Kåfjord kommune ønsker en ny ko... les mer

Aktuelt

Trollvikveien fredag 21/6 - periodevise stengninger

Trollvikveien vil bli stengt i kortere perioder på fredag 21/6 (etter skolebuss har kjørt om morgenen).

Følg skilting, gjelder fra Trollvik driftssenter mot Olderdalen.

Varsel illustrasjon foto

SMS-varsling på telefon - Får du ingen melding fra kommunen?

Hvis du ikke får melding fra kommunen om f.eks vannstenging eller kokepåbud, kan det være at du ikke har adresse i Kåfjord, har hemmelig nummer eller at nummeret ditt ikke er registrert av andre grunner. 

Du må da legge inn nummeret ditt selv - følge vedlagte link

Illustrasjonsbilde informasjon

Oppdatering - Kokeanbefaling på vann opphevet

På grunn av feil med vanninntaket i Olderdalen har det vært anbefalt å koke vannet.

UV-anlegget skal nå være i drift igjen og kokeanbefaling er opphevet fra idag 23.05. 

Illustrasjonsbilde informasjon

Parkering Kåfjorddalen - Endringer parkeringssone og årskort

Den 22.09.2022 i sak 76/22 ble det vedtatt i kommunestyret at man skulle innføre betalingsløsning for Guolášveien, med oppstart ved enden av fylkesvei 33. Videre ble det bestemt at parkeringsplassen på Skognes defineres som helårlig og ikke stenges om sommeren. Vedtaket ble fattet basert på vurderinger rundt friluftsloven § 14 og EØS-avtalen artikkel 4.

Den 27.02.2024 i Sak 17/24 ble det vedtatt at parkeringssonen Skognes - Huortnáš skal deles i to separate parkeringssoner, for å bedre samsvare med vedtaket fra KS-76/22. Det ble også bestemt at årskort for Skognes parkering skulle endres fra 300kr til 500kr. De årskortene som allerede er kjøpt forblir gyldig. 

parkeringsskilt blå

Høring: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og brannforebyggende arbeid, samt om gebyr for feiing og tilsyn for Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune.

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og brannforebyggende arbeid, samt om gebyr for feiing og tilsyn for Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommune legges ut på høring, med høringsfrist 09.04.2024.

Innspill til forskriften sendes

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

eller på e-post til post@storfjord.kommune.no

Bilde ovn med ild

Tirsdag 12. desember - Vannstegning i Manndalen

Vannet stenges for alle abonnementer i Manndalen på tirsdag 12. desember fra kl. 22:00 til ca. kl. 04:00 på grunn av montering av pumpestasjon. 

Alle bør stenge innvendig stoppekran, for å redusere problemer med luft og brunt vann.

Ved spørsmål, ta kontakt med Jan-Roger Olsen tlf. 957 86 945.

 

Varsel illustrasjon foto

Åpent møte med Husbanken 2/11 kl.14.00. på Røde Korshuset i Birtavarre

Indre Kåfjord/Manndalen pensjonistforening i samarbeid med Kåfjord Frivillighetssentral arrangerer åpent møte med Husbanken 2/11 kl.14.00. på Røde Korshuset i Birtavarre.

Det vil også være med representasjon fra Boligkontoret i Kåfjord kommune, Tone Lise M og Bjørn-Even S.

Illustrasjonsbilde informasjon

Veiarbeid i Øverveien, Lindvallveien og Rismoveien i ukene 38 og 39

På grunn av reparasjoner, stikkrennebytte og asfaltering på Øverveien, Lindvallveien og Rismoveien i uke 38 og 39, vil det bli redusert fremkommelighet og stengte veier periodevis.

Ved spørsmål kontakt Manndalen Maskin AS v\ Jarle Pedersen på tlf: 91329072

Illustrasjonsbilde informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk