Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
22. februar kl. 12:06

Bohccot firron muohtauđđasis Noammervákki čáhcerusttega bajábealde

Suohkan čađaha doaimmaid boazovahágiid geažil Noammervákki čáhcerusttega bajábealde:

loga eanet clear
error_outline
30. mars kl. 09:02

Jearaldagat báhtareddjiid ektui?

loga eanet clear

Regulerenbargu álggahuvvo Lávkgiettis

Plána- ja huksenlága § 12-8 ja § 12-3 vuođul doaibmabiddji Gáivuona suohkan dieđiha regulerenbarggu álggaheami dállonummáris 29 geavahannummáriin 2 ja 149 Lávkgiettis, nu go čájehuvvon rukses sárggáin kárttas. Eavttuheaddji lea Gáivuona suohkan.

kart lokvoll

Gáivuona suohkan dieđiha “Løkvoll 4” plánaprográmma álggaheami birra

Detáljaregulerenplána álggahuvvo muhtun osiin Olmmáivákki- Lávkgietti guovlluregulerenplánas.Ulbmil plánaprográmmain lea ráhkadit plána viesuide ja eará ealáhus-/gávpevisttiide guovllus.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Kåfjord kommune vil informere om oppstart av planprogram for detaljregulering av "Løkvoll 4"

Det settes i gang detaljregulering for deler av områdereguleringsplan for Manndalen - Løkvoll. Formålet med planprogrammet er å lage en plan for planarbeidet for bolig og lettere næringsbygg/forretning på området.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Reorganisering av planarbeid i Djupvik-Engenes området

Kommunedelplan for Djupvik-Engenes ble startet opp for mange år siden som en områdereguleringsplan og har pågått over flere politiske perioder. Planarbeidet skal igjen reorganiseres, og vi vil dermed redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

6369102_4614999

Čietnjalluovtta-Láđđonjárgga (Engenes) suohkanoasseplána gulaskuddama stáhtus

Čietnjalluovtta- Láđđonjárgga (Engenes) suohkanoasseplána lea leamaš gulaskuddamis ođđajagimánus. Gulaskuddanáigemearri lei ođđajagimánu 17.b. 2021. Gáivuona suohkan buktá dás oanehaččat ovdan barggu stáhtusa ja plánaid ovddasguvlui.

Djupvik ingressbilde

Høring og varsel om oppstart - Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81

Kåfjord kommune varsler herved oppstart av planarbeid for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81 og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81, ble vedtatt sendt på høring i formannskapsmøte 17.02.2021, sak 09/21.

Bilde av motocrossutøver
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk