Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
29. november:

Vedrørende Nommedalen vannverk

Det private vannverket i Nommedalen frakobles i løpet av uke 48. les mer
6369102_4614999

Reorganisering av planarbeid i Djupvik-Engenes området

Informasjon

Publisert 07. oktober 2021
Oppdatert 12. januar 2022

Kommunedelplan for Djupvik-Engenes ble startet opp for mange år siden som en områdereguleringsplan og har pågått over flere politiske perioder. Planarbeidet skal igjen reorganiseres, og vi vil dermed redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

Det ble i 2020 gjort en endring fra områdereguleringsplan til kommunedelplan for å tilpasse plantypen mer til områdets størrelse og hva man ønsket å oppnå. Det ble da laget et planprogram for kommunedelplanen som ble sendt på høring rundt årsskiftet 2020/2021.

Siden den gang har planarbeidet stått stille grunnet mangel på tid og prioritering av andre arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet. I september 2021 ble det vedtatt i formannskapet at arbeidet med kommunedelplanen stanses.  Arbeidet skal videreføres ved at det lages reguleringsplan for boligfelt i Storhaugveien og muligens for havneområdet i Djupvik. Resten av arealet tas inn i kommuneplanens arealdel når denne rulleres rundt høsten 2023.

 

Om det er noe annet du lurer på rundt planarbeidet er det bare å ta kontakt!

Kommuneplanlegger Alistair Ankour

Epost: alistair.ankour@kafjord.kommune.no

tlf: 77 71 92 47

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult uttalelse


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

6369102_4614999

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk