Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. mars kl. 09:11

Spørsmål i forhold til flyktninger?

Les mer clear

Høring planprogram kommuneplanens samfunns- og arealdel - ny frist: 27.05.22

Planutvalget – Formannskapet har i sak 38/22 vedtatt å legge Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens §5-2.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Oppstart regulering Løkvoll

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-3 varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 29 bnr. 2 og bnr. 149 på Løkvoll i Kåfjord kommune, som vist med rød strek på kartutsnitt. Forslagsstiller er Kåfjord kommune.

kart lokvoll

Kåfjord kommune vil informere om oppstart av planprogram for detaljregulering av "Løkvoll 4"

Det settes i gang detaljregulering for deler av områdereguleringsplan for Manndalen - Løkvoll. Formålet med planprogrammet er å lage en plan for planarbeidet for bolig og lettere næringsbygg/forretning på området.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Reorganisering av planarbeid i Djupvik-Engenes området

Kommunedelplan for Djupvik-Engenes ble startet opp for mange år siden som en områdereguleringsplan og har pågått over flere politiske perioder. Planarbeidet skal igjen reorganiseres, og vi vil dermed redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

6369102_4614999

Høring og varsel om oppstart - Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81

Kåfjord kommune varsler herved oppstart av planarbeid for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81 og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81, ble vedtatt sendt på høring i formannskapsmøte 17.02.2021, sak 09/21.

Bilde av motocrossutøver

Status på arbeid med kommunedelplan for Djupvik-Engenes

Planprogrammet for kommunedelplan for Djupvik-Engenes har vært på høring over nyttår med høringsfrist 17. januar 2021. Kåfjord kommune vil her kort redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

Djupvik ingressbilde
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk