Flere har savnet bygdenavnene som del av den offisielle adressen, etter at nesten alle bolig- og fritidsbygg i Kåfjord kommune nå har fått veiadresse. Da det inntil videre kun er mulig med ett adressenavn, som må være på ett språk, er adressetilleggsnavn den eneste måten å få med samiske, norske og kvenske navn som en del av adressen.

De som ønsker bygde, eller grendenavnet i adressen må gi tilbakemelding om hvilken språkform de vil at kommunen skal tildele adressetilleggsnavnet på. Disse navnene føres i matrikkelen. De hjemmelshaverne/festerne som ikke gir tilbakemelding, får ikke tildelt adressetilleggsnavn.

Ønsker om adressetilleggsnavn som allerede er godkjent i Sentralt stadnamnregister (SSR) vil bli lagt til adressen uten ugrunnet opphold. Navn som har status «ikke godkjent» vil ikke kunne brukes i en adresse. Om vi får inn ønske om navn som ikke er i SSR, vil Kåfjord kommune starte en navnesak for å få det navnet godkjent.

Her er et eksempel. Du kan velge mellom samisk, norsk, kvensk, eller kombinasjoner av disse. Samlet lengde kan være inntil 25 tegn.

Eksempel 1 Samisk Norsk Samisk og Norsk
Navn Navn Etternavnesen Navn Etternavnesen Navn Etternavnesen
Ønsket adressetilleggsnavn Áibanášši Langnes Áibanášši/Langnes
Veiadresse Langnesveien 165 Langnesveien 165 Langnesveien 165
Postadresse 9147 Birtavarre 9147 Birtavarre 9147 Birtavarre
Eksempel 2 Samisk Norsk Kvensk
Navn Navn Etternavnesen Navn Etternavnesen Navn Etternavnesen
Ønsket adressetilleggsnavn Junttanjárga Ysteby Junttaniemi
Veiadresse Olderdalsveien 550 Olderdalsveien 550 Olderdalsveien 550
Postadresse 9146 Olderdalen 9146 Olderdalen 9146 Olderdalen