Kåfjord kommune eier og drifter 5 vannverk; Manndalen vannverk, Indre Kåfjord vannverk, Nommedalen vannverk, Olderdalen vannverk og Ytre Kåfjord vannverk.

Kommunen har også 2 store avløpsanlegg, henholdsvis plassert i Manndalen og Birtavarre. Kommunalt avløp i disse områdene slambehandles, før det slamavskilte vannet pumpes ut på dypt vann. I tillegg har vi et Biovac renseanlegg i Fossen i Manndalen, som tar imot avløp fra Manndalen skole, Senter for Nordlige folk og nærliggende husstander i området.

Informasjon om drikkevannsportalen i Kåfjord kan du se her.

Vakttelefon teknisk 41 28 00 00

Dette nummeret kan brukes for hendelser vedrørende kommunale anlegg (vann, avløp, veg) utenom ordinær arbeidstid. Dette er en beredskapsvakt, og skal benyttes ved akutte hendelser.

Ordinære henvendelser og spørsmål angående øvrig teknisk drift kan rettes til Drifts- og utviklingsavdelingen (0700-1500) på følgende telefonnummer: 

 

Kommunale bygg Albert Fredrik Haldorsen 77719523
Kommunaltekniske anlegg (veg, vann og avløp m.v Stine Pedersen 77719268
Oppmåling Janne Hinkkanen 400 28 549
Avdelingsingeniør Erik Andersen 77719242
Leder for Drift- og utvikling Gunn Andersen 77719228

 

For spørsmål angående feiing og feieavgifter, les mer her..


Ingeniør VVA

Ingeniør VVA skal ivareta kommunens kommunaltekniske anlegg, herunder vei, vann og avløp og øvrig teknisk drift. Saksbehandling, kommunale avgifter og møtesekretær for hovedutvalg for drift. Nærmeste overordnede til uteseksjonen og renholdere.
 
Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.


Aktuelle linker: