Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her. Vi søker kommunedirektør Kåfjord kommune ønsker en ny ko... les mer

Bedre tverrfaglig innsats

BTI KÅFJORD

Samhandlingsmodellen - Handlingsveileder - Innlogging Stafettloggen - Hjelpeside Stafettloggen

Våg å se - Våg å handle

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Kåfjord kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp, eller dersom du trenger hjelp selv?

Siden desember 2019 har Kåfjord kommune arbeidet med prosjektet Bedre tverrfaglig innsats. Prosjektet er finansiert med midler fra Bufdir og Helsedirektoratet, fra tilskuddsordningen "Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn". 

Prosjektet har som mål å styrke arbeidet for utsatte barn og unge i kommunen vår. I ytterste konsekvens handler det om å VÅGE Å SE og å VÅGE Å HANDLE. Det handler om å utvikle og styrke måten vi jobber på, slik at ansatte i kommunen plukker opp signalene når noen faller utenfor, og iverksetter tiltak for å løse eller lette på problemet. Vi gjør allerede mye godt arbeid for de som faller utenfor, men vi tror vi kan gjøre enda mer, være enda bedre og hjelpe på en mer systematisk og gjennomført måte.

Derfor har vi nå utviklet en modell og en handlingsveileder, og gått til anskaffelse av et samhandlingsverktøy for å sikre god gjennomføring. Prosjektet skal gi en tydelig guide som hindrer at vi "mister" barn og unge i overgangene mellom tjenester, som for eksempel skolen og helsestasjonen. Vi ønsker rett og slett at de ulike tjenestene skal arbeide enda bedre sammen, og vite mer om hva hverandre gjør. I tillegg skal vi styrke barn, ungdom og foresattes medvirkning, samt legge til rette for god informasjonsflyt og oversikt.

Vi ønsker også å være tydelige på at en modell og en handlingsveileder ikke løser alle våre problemer. Vi arbeider derfor tett med de ansatte i de ulike tjenestene, for å sikre at vi har god medvirkning. Dette har med kultur, rutiner, kunnskap og arbeidsmetoder å gjøre. Sammen kan vi jobbe bedre for å ivareta våre barn og unge.

I BTI Kåfjord søker vi å forbedre vår tverrfaglige innsats for barn og unge med følgende hjelpemidler/modeller:

  • SAMHANDLINGSMODELLEN: En helhetlig, tverrfaglig modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn.
  • BTI HANDLINGSVEILEDER: En handlingsveileder som gir tydelig fremgangsmåte i arbeidet med utsatte barn og unge som alle ansatte skal følge i denne type arbeid. Veilederen viser veien fra bekymring til handling.
  • STAFETTLOGGEN: Et samhandlingsverktøy som følger handlingsveilederen, der prosesser/tiltak i tverrfaglig samarbeid om utsatte barn og unge dokumenteres og sikrer fremgang i arbeidet.

Klikk deg inn på lenkene over eller på undersidene for å lese mer.

Aktuelt

null

Hvorfor skal akkurat jeg gripe inn?

I Kåfjord kommune har vi jobbet med prosjektet Bedre tverrfaglig innsats siden 2019. Om du er som folk flest trigger ikke den setninga noen voldsom in...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk