Illstrasjon foto skole lekser jenter På Kompetanse Norge sine nettsider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver. Se her.
 
Personer med en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal avslutte opplæringen med en prøve.
Alle deltakere med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap har ett gratis forsøk på muntlig prøve og ett gratis forsøk på skriftlig prøve.
Rett og plikt deltakere som har tatt norskprøven tidligere, må selv betale for prøven.
Deltakere med plikt og andre betalings-deltakere må betale en prøveavgift pr prøve.
Det er også mulig å ta opp igjen en delprøve (les, lytt eller skriv) dersom du ønsker å forbedre resultatet på delprøven. Dette må du selv betale for.

Påmelding til prøven
Du melder deg på til prøven på www.norskprøven.no

Tilrettelegging av prøven
Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du sende en skriftlig søknad om tilrettelegging senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. 
Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden.
Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. 

Søknad om tilrettelegging sendes til:

GÀIVUONA RÀVESVOLBUIDOAHPAHUS/KÅFJORD VOKSENOPPLÆRING/KAIVUONON KOMUUNI,
Boks 74,

9148 OLDERDALEN.

Fravær under norskprøven
Ved fravær på en prøve vil dette bli registrert som ”ikke møtt” og regnet som et prøveforsøk. Kandidater som får denne prøven gratis, må derfor betale for neste forsøk.

Ved gyldig fravær sendes sykemelding til:
GÀIVUONA RÀVESVOLBUIDOAHPAHUS/KÅFJORD VOKSENOPPLÆRING/KAIVUONON KOMUUNI,
Boks 74,
9148 OLDERDALEN.

Fristen for å sende inn dokumentasjon er 7 dager etter prøvedato

Klage
Klage på gjennomføring: Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. 
Klagefrist er tre uker etter at du tok prøven.

Klagen sendes til:
GÀIVUONA RÀVESVOLBUIDOAHPAHUS/KÅFJORD VOKSENOPPLÆRING,
Boks 74,

9148 OLDERDALEN.


Klage på resultatet
Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat.
Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Klagefrist er tre uker etter at du fikk prøveresultatet.

Klagen sendes til:
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Prøvebevis
Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2, B1 og B2.
Du får ikke vite resultatene dine før prøvebeviset kommer i posten. Prøvebeviset blir sendt i posten cirka seks uker etter at du tok prøven.
Det kan ta noen dagers postgang før du får det i posten.
Prøvebeviset viser resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset.
Hvis du har tatt prøven før og ikke har forbedret resultatet ditt, er det det forrige resultatet som står på prøvebeviset. 

INFORMASJON OM SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVEN

Den enkelte kommune bestemmer selv tidspunktet de vil arrangere prøve i samfunnskunnskap. I vår kommune i tilbyr 50 timer samfunnskunnskapskurs etter behov og holder prøve i etterkant av dette kurset.

Ta gjerne kontakt med Voksenopplæringa om du har spørsmål vedrørende kurset og prøven.
Kontaktperson:
Ellen Lindvall, tel. 77 71 92 08 eller ellen.lindvall@kafjord.kommune.no

Generell informasjon til deg som skal ta prøven finner du på samfunnskunnskapsprøven.no.

Du melder deg opp til prøven på:  www.samfunnskunnskapsprøven.no