Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe: Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Aktuelle linker

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Orientering om etablererprøven (rundskriv)