Bilde malt av Sivert Kulturskolen høsten 2017Kulturskolen er en sentral kulturinstitusjon og et ressurssenter i kommunen og fungerer som brobygger mellom generasjoner, bygder og ulike kulturelle tradisjoner. Kulturskolen er også ute ved kommunens barnehager i form av musikkbarnehage. Vi legger vekt på å skape arenaer for mennesker med behov for spesielt tilrettelagt undervisning.

 

I dag tilbyr vi undervisning i instrument, kunstverksted, drama/teater, sang/kor, lyd-/lysteknikk og musikkprdouksjon. I tillegg har vi kortere helgekurs med blant annet dans, og enkelte voksenkurs med kunstverksted i kortere perioder. Vi har elever i alle aldre!

 
 
 
Kontaktinformasjon
Konstituert rektor
Knut Skomedal
Telefon. 77 71 92 34
 
Etatsleder oppvekst
Elisabeth Gulbrandsen
Telefon. 77 71 92 19
E-post: elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no
 
Besøksadresse
Kåfjord Kulturskole
Skoleveien 4
9146 Olderdalen
Postadresse
Kåfjord kulturskole
Postboks 74
9148 Olderdalen
Fakturaadresse
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen