Personalhåndboka

Personalhåndbok  for ansatte i Kåfjord​
 
Her finner du informasjon om følgende::
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Arbeidstid
 • Endring og opphør
 • Ferie
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Lønn og godtgjøringer
 • Pensjon og forsikring
 • Permisjon
 • Personalutvikling
 • Sykefravær
 • Tilsetting
 • Velferdstiltak    

Tjenester

Epost / OneDrive / andre Office-produkter: Microsoft Office

KS Fiks Forvaltning (Folkeregisteret, MinSide mm.): Fiks Forvaltning

Sak/arkiv-system: ACOS WebSak+ (acossky.no)

ERP-system (Agresso): Unit4 ERP

Compilo (Avvikssystem): Compilo