Nav kan også bistå med tilrettelegging, oppfølging og kvalifisering av arbeidssøkere, slik at de blir i stand til å gjøre den jobben bedriften din trenger. NAV sitt bidrag skal være en trygg formidling, det betyr at vi jobber for å finne rett kandidat til rett bedrift. NAV kan bistå med å rekruttere ansatte og har også virkemidler som kan være aktuelt hvis du har ansatte som kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller du vil gi arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. 

Fyll inn kontaktinformasjonen nedenfor ved å trykke på "Gi tilbakemelding", så vil NAV Gáivuotna-Kåfjord ta kontakt med deg/din bedrift!