Kåfjord kommune har for tiden ikke tilbud om omsorgsboliger. Det planlegges imidlertid 8 nye omsorgsboliger i nærheten av det det nye sykehjemmet som er under planlegging. Disse er planlagt tatt i bruk første halvdel av 2019.