Grunnen til at fondet er opprettet og at man ber besøkende om å betale for bruken er at det er vanskelig å finansiere bruken på andre måter. Det finnes nå ikke tilgjengelige midler som kommunen eller andre kan søke på for å finansiere bruken av naturen her vi bor. Turistskatt er ikke innført i Norge, og de som reiser hit for å bruke vår vakre natur kommer fra svært mange forskjellige steder. Noen er med på organiserte turer, og andre reiser hit på egenhånd. Det er dermed vanskelig å pålegge bare bedriftene å betale for bruken av infrastukturen. Stier, skilter, bruer og annen infrastruktur trenger vedlikehold. Vi håper at mange som bruker de rike mulighetene bidrar til at vårt område skal være attraktivt inn i evigheten.