Fra kommunens næringsfond kan etablerere/næringsliv søke tilskudd og lån. Videre mottar vi årlige utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune som skal brukes til å støtte forskjellige utviklingsprosjekter. Av disse ordningene tildeles det i hovedsak to typer tilskudd og lån; etablerertilskudd og investeringstilskudd og investeringslån.
 
Tips: Ikke send søknad før du har snakket med oss.
 
Merk: Alle søknader sendes inn via denne portalen: regionalforvaltning.no
 
 
Det er søker som skal skrive søknaden. Ta kontakt med kommunen om du trenger hjelp til å legge søknaden inn i søknadssystemet.