Olderdalen skole vinter

Skolen har 75 elever fordelt på 10 klassetrinn. Elevene kommer fra Djupvik, Nordmannvik, Olderdalen, Nommedalen, Ysteby, Kåfjorddalen, Trollvik og Birtavarre. Skolen har et eget tilbud om innføringsklasse.

Olderdalen skole er med i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling og har valgt regning som grunnleggende ferdighet som satsingsområde for hele skolen. Det betyr at skolen fram til våren 2017 skal øve på å gjøre regning mer relevant og mer motiverende i alle fagene.

Vi skal jobbe for stadig bedre læringsmiljø og bedre læringsutbytte for elevene våre. Skolen har også som mål å bli Miljøfyrtårn i løpet av skoleåret 2016/17.

Skolen har over mange år vektlagt nærmiljø og flerkulturell tenkning i utviklingsarbeidet. Vi har lang erfaring med å jobbe med internasjonale spørsmål samt å ivareta og utvikle den lokale kulturen som er særegen for våre områder.

Olderdalen skole arrangerer årlig leirskole og mørketidsprosjekt for alle elevene. På ungdomsskolen kan elevene blant annet velge fagene Arbeidslivsfag, Samisk, Tysk, Natur, miljø og friluftsliv, Trafikalt grunnkurs og Medier og informasjon.


Kontaktinformasjon
Britt Pedersen, rektor
Telefon: 77 71 92 72
E-post: britt.pedersen@kafjord.kommune.no
 
Anette Seppälä, Undervisningsinspektør
Telefon: 77 71 92 71
 
Yvonne Eriksen, sekretær
Telefon: 77 71 92 70
E-post: yvonne.eriksen@kafjord.kommune.no
Telefon lærerværelse: 77 71 92 76
 
Besøksadresse
Olderdalen skole
Skoleveien 5
9146 Olderdalen
Postadresse
Olderdalen skole
Postboks 63
9148 Olderdalen
Fakturaadresse
Kåfjord kommune
Postboks 74
9148 Olderdalen