Innlogging til Stafettloggen finner du her (klikkbar lenke)

En logg vil aldri oppføres for ditt barn/ungdom uten samtykke. Ved samtykke vil du få tilgang til loggen og gis medvirkning og innblikk i tiltakene som gjøres og planlegges. En stafettlogg startes vanligvis opp på nivå 1 i handlingsveilederen.

Foresatte skal ha tilgang og eierskap til sitt barns logg, og den skal fungere som en avtale rundt innsatsen for barnet. En logg kan opprettes når en tjeneste skal samarbeide med en annen om et barn eller en ungdom. Mange ulike utfordringer kan loggføres og arbeides med i Stafettloggen, som for eksempel lese- og skrivevansker, mobbing, helseutfordringer og lignende. Stafettloggen setter barnets utvikling i sentrum og gir ulike tjenester, foresatte og bruker selv mulighet til å ha full oversikt over prosessen. Her planlegges møter, tiltak, evaluering og samarbeid mellom ulike tjenester.

Se forklaringsvideo for Conxus Companion (stafettloggen) her