Har du en forretningsidé eller ønsker du å etablere bedrift, men vet ikke hvordan du skal ta første steget? Under finner du linker til mer informasjon.

Rådgivning

Vivien Olsen, næringskonsulent
Tlf: 77 71 92 58
vivien.olsen@kafjord.kommune.no


Forretningsrådgiver fra Halti næringshage

Nettside: https://haltinh.no/

Kontakt: https://haltinh.no/kontakt-oss/

Etablererkurs

Halti Næringshage tilbyr etablererkurs. Kursholdere er både av forretningsutviklere som jobber på Halti Næringshage og av deres samarbeidspartnere. Kursene annonseres fortløpende via deres hjemmeside og Facebook.

Forretningsplan

En forretningsplan er et styringsverktøy som hjelper deg til å gjøre riktige ting for å kunne lykkes med bedriften. I en forretningsplan vil gi deg oversikt over det bedriften skal tilby, hvem er markedet og hvilke ressurser du trenger for å starte opp. En godt utarbeidet forretningsplan øker sikkerheten for en vellykket bedriftsetablering, og besitter med en oversikt over aktuelle risikoen som forventes.

 

Enkleste måten å starte en forretningsplan på er at du har en gjennomført en forretningsmodell. En forretningsmodell hjelper å visualisere din forretningsidé for deg og andre. Innovasjon Norge tilbyr gratis minikurs i forretningsmodellering. Kurset er digitalt og tar 1-2 timer. Du styrer selv din egen fremdrift.

 

Les mer om hvordan du lager en forretningsmodell her.

Registrer deg for å delta minikurs i forretningsmodellering.

Last ned mal for forretningsmodell (PowerPoint-dokument) fra Innovasjon Norge.

Last ned disposisjonen av en forretningsplan (Word-dokument) fra Altinn.no

Næringsfond - Etableringsstipend

Kåfjord kommune ønsker å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet. Som ny etablerer eller ved eierskifte, kan du søke om etableringsstipend. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma og kort og god beskrivelse av forretningsidéen.

 

Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. Under denne gruppen prioriteres unge- og kvinneligetablerere foran andre søkere.

 

Hvordan søke etableringsstipend?

  1. Ta først kontakt med Kåfjord kommune/ næringskonsulent før du sender inn en søknad om etableringsstipend.
  2. Søkeren skal selv sende inn søknaden. For å søke om støtte, gå inn på regionaforvaltning.no og opprett en bruker.

regionalforv.png

  • Klikk på «støtteordninger» fanen
  • Marker av «Troms og Finnmark»
  • Skriv inn «kåfjord» i søkerfeltet.
  • Du vil da få opp tilgjengelige støtteordninger i Kåfjord kommune.
  • Trykk på «Kommunalt næringsfond» for å søke om etableringsstipend.
  1. Fyll inn søknaden og send inn. En grundig beskrevet forretningsidé vil kunne gjøre saksbehandlingen smidigere. En utarbeidet forretningsmodell eller framdriftsplan i vedlegg er til en fordel.