Privat eid. Areal til boligfeltet skal kjøpes av kommunen. Feltet er under regulering gjennom arbeidet med kommunedelplan for Djupvik. Grunnforholdene er avklart.

Storhaugveien