De som ønsker dette kan søke om å leie trygghetsalarm. Alarmen er tilknyttet en alarmsentral ved sykehjemmet som tar kontakt med brukeren. Om nødvendig blir det foretatt francesco-gallarotti_Unsplash_free_use.jpgutrykning til den som har utløst alarm.

Med hjemmel i kommunens betalingsregulativ, er det for trygghetsalarm fastsatt en pris pr. måned på kr. 326,-

Endring av pris kan foretas av Kåfjord kommunestyre.

For søknad, kontakt leder for hjemmetjenesten
Linn Sylvi Steinnes
tlf. 777 19302
e-post Linn.Sylvi.Steinnes@kafjord.kommune.no

Søknad om trygghetsalarm finner du her