De som ønsker dette kan søke om å leie trygghetsalarm. Alarmen er tilknyttet en alarmsentral ved sykehjemmet som tar kontakt med brukeren. Om nødvendig blir det foretatt francesco-gallarotti_Unsplash_free_use.jpgutrykning til den som har utløst alarm.

Trygghetsalarm for brukere med inntekt under 3G (280.903,-) leie kr 0,- pr md.

Trygghetsalarm for brukere med inntekt over 3G (280.903,-) leie kr 326,- pr md.

Virkning fra budsjettåret 2019.

For søknad, kontakt leder for hjemmetjenesten
Linn Sylvi Steinnes
tlf. 77719302
e-post Linn.Sylvi.Steinnes@kafjord.kommune.no

Søknad om trygghetsalarm finner du her