De som ønsker dette kan søke om å leie trygghetsalarm. Alarmen er koblet opp mot hjemmetjensten på dagtid og sykehjemmet på natt. Ved utløst alarm tar ansatte kontakt med brukeren, og om nødvendig blir det foretatt utrykning til den som har utløst alarm.

Trygghetsalarmens formål vurderes å være en praktisk bistand med primært forebyggende effekt, og for å kunne varsle/identifisere ikke planlagte behov. Tryggheten omhandler ikke tjeneste til personlig stell og egenomsorg, og er dermed gjenstand for egenandel.

Med hjemmel i kommunens betalingsregulativ, er det fastsatt en pris på leie av trygghetsalarm, avhengig av nettoinntekt

Med nettoinntekt:

- Under 2 G          kr. 63,-

- 2-3 G                 kr. 155,-

- 3-4 G                 kr. 257,-

- 4-5 G                 kr. 309,-

- Over 5 G           kr. 360,-

Endring av pris kan foretas av Kåfjord kommunestyre.

For søknad, kontakt Kommunalsjef helse
Linn Sylvi Steinnes
Tlf. 777 19302
linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no

Søknad om trygghetsalarm finner du her