Kommunalt eid. Her er det 7 byggeklare tomter. Vei, vann, avløp, strøm og fiber er på plass.

Gårdnummer/bruksnummer: 1/110, 1/111, 1/112, 1/113, 1/115, 1/107, 1/108.

hammarneset3.jpg