Kåfjord kommune har ikke eiendomsskatt på boliger og fast eiendom.

Eiendomsskatt på verk og bruk er satt til 7 promille av eiendomsskattetaksten og skal innbetales i to terminer.

Hvert år har 1.termin forfall 31. mars og 2.termin forfall 30. september.

Klage på eiendomsskattetaksten må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 3 uker fra den dagen det ble kunngjort at eiendomskattelisten var utlagt eller skatteseddel ble sendt til skatteyteren.

Se eiendomsskattelisten for 2019 her