Ønsket er å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen. Nord-Troms Regionråd står som eier, og Troms Fylkeskommune er inne med prosjektmidler.

Campus Nord-Troms arbeider i alle kommunene, og i hver kommune er det etablert et studiebibliotek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger på Storslett.

Har du spørsmål om hva som er mulig å studere her i Nord-Troms, eller er du usikker på om du igjen skal bli student, så ta kontakt!