Kommunen leverer godkjent drikkevann i henhold til drikkevannsforskriften, og kommunen tar vannprøver hver måned (oftere ved avvik på prøvene). Avvik som gir kokevarsel sendes ut på sms til forbruker.

Får du ikke varsel fra kommunen? Se link: SMS-varsling på telefon - Får du ingen melding fra kommunen? - Kåfjord kommune (kafjord.kommune.no)

Ved å trykke på de ulike vannverkene i kartet, får du tilgang til vannprøveresultatene for det enkelte vannverket. Analysene legges ut fortløpende.

Fra 2022 analyseres det for færre parameter enn tidligere i henhold til Drikkevannsforskriften. Dersom du ønsker å vite mer om andre parameter, eller har andre spørsmål om drikkevann, ta kontakt med Stine Pedersen, Miljø, drift og utviklingsavdelingen (MDU), telefon 77719268 (0800-1200)

Artikkelen vil oppdateres.

Link til Drikkevannsforskrifen:

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) - Lovdata