Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her. Vi søker kommunedirektør Kåfjord kommune ønsker en ny ko... les mer

Næring

Kåfjord kommune ønsker å være en næringsrettet kommune hvor det skal være attraktivt og spennende å starte og drive bedrift. Har du planer om å starte eller videreutvikle egen virksomhet, så kan og ønsker Kåfjord kommune å bistå med råd og veiledning.

Kommunen har de siste årene hatt fokus på utvikling av reiseliv og kulturnæringer. Vi kan nevne Gorsabrua, merket turløyper, skilting av kulturminner og etablering av Visit Lyngenfjord (interkommunalt reiselivsselskap).Vi håper at næringen og næringsetablerere vil utnytte de mulighetene dette gir. Spesielt reiselivs- og kulturnæringer tror vi vil ha gode muligheter i framtiden.

Jordbruket er en stor og viktig næring for Kåfjord kommune. Vi ønsker være med utvikle denne næringen også i framtiden. Videre har kommunen et sterkt ønske om å tiltrekke seg annen produksjons- og tjenesteytende næring, noe vi fortsatt vil jobbe aktivt for.

Kåfjord kommune har et næringsfond som kan støtte opp om næringsutvikling i Kåfjord. I tillegg har vi samarbeidsavtale med Innovasjon Norge og Halti Næringshage, noe som etablerere kan trekke veksler på. Innovasjon norge og Næringshagen vil også være et alternativ til kommunal rådgivningstjeneste.

Næringsareal

Kåfjord kommune har regulerte næringsarealer i alle kommunedeler. Det er også mulig å søke om nye næringsarealer utenfor regulerte områder. Kart og mer info finnes under Bolig og eiendom

Næringskonsulent

Næringskonsulenten skal bidra til å utforme og iverksette kommunens næringspolitikk, yte bistand til eksisterende bedrifter, nyetablerere samt følge opp politiske vedtak innenfor saksområdet. Saksbehandling av næringssaker ligger også til denne stillingen. Forvaltning av kommunens næringsfond og gi veiledning, informasjon osv. om forskjellige virkemiddelsordninger.

Ved alle henvendelser vedrørende søknader eller behandling av pågående saker m.v. ber vi dere også sende en kopi av e-posten til post@kafjord.kommune.no slik at all relevant informasjon og korrespondanse blir arkivert.

Vivien Olsen, Næringskonsulent, telefon 777 19 258

utsiktsbilde fra Kåfjord Rådhus

Aktuelt

Ansatte

Emil Romsdal

Spesialkonsulent - trainee

Vivien Olsen

Næringskonsulent, Drift og utviklingsavdelingen
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk