Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

Hvorfor er demensutredninig viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette hjemmesituasjoner for personer med demens og pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid

Hukommelsesteamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppføging av pasient og pårørende
 • Initiativ til å starte individuell plan
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Hvem kan kontakte oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger