Dette kan du bygge uten å søke:

 • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter. Dette gjelder både bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA)
 • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
 • Garasjen kan ikke ha kjeller
 • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
 • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
 • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

For å finne riktig høyde på møne og gesims, må du regne ut ferdig planert gjennomsnittsnivå i terrenget rundt garasjen. Få hjelp til dette her.

Her er en kalkulator som hjelper deg å beregne hvor stort du kan bygge.

Før du bygger

 • Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen. Bestill et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du skaffe fra kommunen og finnes ofte på kommunens nettsider.
 • Snakk med naboen. Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.
 • Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør
 • Finn ut hvor mye og hvor stort du har lov til å bygge på tomten din. Dette kalles utnyttingsgrad eller grad av utnytting.
 • Finn ut om du trenger tillatelser fra andre myndigheter før du starter byggingen. Sjekk vegloven, jernbaneloven og annet regelverk slik at du bygger lovlig i forhold til vei, avkjørsel, jernbane og lignende.

Når garasjen er ferdig

Gi beskjed til kommunen når garasjen er ferdig, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata. Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt.