RÅDHUS
Sentralbord: 77 71 92 00
Telefontid for sentralbord: kl. 09:00 - 14:00
E-post: post@kafjord.kommune.no
eDialog: Send sikkert til Kåfjord kommune
Åpningstid:

Mandag - fredag

Rådhusdør åpent kl.08.00 - 14.00.

 

Postadresse: Boks 74, 9148 Olderdalen
Besøksadresse: Øverveien 2, 9146 Olderdalen
Organisasjonsnr: 940 363 586
Ansatte - liste
Alarmtelefon for barn og unge116 111

 

HELSESENTER

Sentralbord: 77 71 93 00
   
Åpningstid:  
Adresse: Helsetunet, Bakkemoen 22, 9147 Birtavarre
 
LEGEKONTOR
Sentralbord: 777 19 320                Legevakt: 116117
   
Åpningstid: Kl. 08:00 -15:30
Telefontid: Kl. 08:30 - 10:00 / 13:30 - 15:00
Postadresse: 9147 Birtavarre
Besøksadresse: Helsetunet, Bakkemoen 22, 9147 Birtavarre
ePortal: ePortal Selvbetjening         Brukerveiledning

 

BARNEVERNVAKT - Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140

HELSESTASJON
Sentralbord: 777 19 330
E-post: helsestasjon@kafjord.kommune.no
Åpningstid:  
Adresse: Helsetunet, Bakkemoen 22, 9147 Birtavarre
PPT, Hovednummer                                        77588260
NAV
Sentralbord:

55 55 33 33

 

Vakttelefon NAV Kåfjord: 468 60 244 hverdager mellom kl 12.00 – 14.00

Adresse: Øvervegen 2, 9146 Olderdalen
Hjemmeside: www.nav.no

 

Kommunal vakttelefon (teknisk): 412 80 000 - Vei, vann og avløp

Beredskap og kommunal vakttelefon (teknisk): 412 80 000, etter kl. 1600 på hverdager, samt helg/helligdager.

Nummeret benyttes ved akutte problemer/hendelser på kommunalt vann-, avløps-, og vegnett.

Ved private anliggende bes publikum kontakte rørlegger/ entreprenør.

VVA-kontoret direktenummer: 77 71 92 68,  kontortid: 0700-1500/(1600) man-fre.

Andre vakttelefoner

Brann og større ulykker - 110

Politi og redningssental - 112

Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00

Kåfjord legevakt - 116 117

Statlige etater

Andre telefonnummer

Ligningskontoret 800 80 000

Nav Trygd/Arbeid 55 55 33 33 - Vakttelefon NAV Kåfjord: 468 60 244 hverdager mellom kl 12.00 – 14.00

Kirken, Den norske Norgga Girku, Olderdalen 777 18 114

Olderdalen tannklinikk 960 92 074