Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
29. november:

Vedrørende Nommedalen vannverk

Det private vannverket i Nommedalen frakobles i løpet av uke 48. les mer

KåfjordMeta

Discord-serveren KåfjordMeta Online er en digital møteplass for ungdom fra eller boende i Kåfjord mellom 13 og 19 år! Siden holdes vedlike og modereres av ansatte i Kåfjord kommune og noen lokalt utvalgte engasjerte ungdommer.

Mål for prosjektet

KåfjordMeta Online er en digital møteplass for datakultur, e-sport og andre fritidsinteresser.

Geografiske forhold vanskeliggjør møter mellom ungdom og ungdomsgrupper her i kommunen. Den digitale møteplassen skrider over disse utfordringene da tilbudet er nettbasert og derfor tilgjengelig uavhengig av hvor du bor i Kåfjord. Det overordnede målet med prosjektet er å skape en sosial plattform som motvirker ensomhet og utenforskap, skaper relasjoner på tvers av bygdene og samler ungdom med felles interesser. 

Får å realisere dette ønsker vi en stor grad av medvirkning slik at ungdommen til enhver tid opplever tilbudene som tilgjengelige og relevante. Vi er også alltid åpne for innspill om hvordan vi kan utvikle oss.

Bakgrunn

Helhetlig ungdomsarbeid krever i dag en større tilstedeværelse på nett. Ifølge rapporten Barn og medier (2020) spiller 86% av 9-18 åringer dataspill: 96% av guttene og 76% av jentene. Over åtte av ti 13-18 åringer som bruker sosiale medier har mye kontakt med vennene sine gjennom disse plattformene, og andelen som bruker Discord er økende i målgruppen. Discord er derfor valgt som rammeverk for å møte denne utviklingen. 

Prosjektet er forankret i regjeringens Dataspillstrategi 2020-2022, hvor kommuner og andre oppfordres til å legge til rette for møteplasser for ungdom som er interessert i datakultur.

Prosjektet har rapporten Møteplass datakultur (2020) som rettesnor, hvor det redegjøres hvilke prinsipper som burde styre slike tilbud og hvordan ikke-kommersielle aktører kan realisere og tilrettelegge møteplasser for datakultur med utgangspunkt i ungdoms egne ønsker og behov

Vi samarbeider med Ung Kultur Norge, KRED (kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur), Spillpedagogene, fagskolen for spillutvikling i Nordreisa og Bibliogames.

Om møteplassen

Akkurat som en tradisjonell fritidsklubb er online-varianten bygd opp med forskjellige rom hvor ungdom kan møtes for å snakke sammen, game, høre på musikk, se film og delta på andre kreative aktiviteter. Gjennom møteplassen arrangeres det også jevnlige turneringer, konkurranser, workshops og kurs. Her er det enkelt å treffe venner, delta på aktiviteter sammen og skape nye relasjoner.

En gruppe engasjerte ungdomsmoderatorer er med å administrere møteplassen, hjelpe medlemmer, invitere nye ungdommer og påse at alle har gode opplevelser der inne.

Personvern

Vi ønsker at møteplassen skal stimulere for sosial deltakelse og sosial vekst, og samtidig være en trygg, åpen og inkluderende arena for vår ungdom. Serveren er derfor lukket og gjøres tilgjengelig for ungdom som søker om registrering.

Opplysningene om hvem som er medlemmer er kun tilgjengelig for ansatte i prosjektet og respektive medlemmers foresatte, og vil ikke bli brukt til andre formål enn å administrere medlemmer i KåfjordMeta Online. Dersom noen ikke lengre vil være medlem kan man be om at sine personopplysninger blir slettet fra medlemslisten.

Spørsmål om prosjektet eller ønske om invitasjoner til serveren? Kontakt:

Frank Haugseth
frank.haugseth@kafjord.kommune.no

discord store

Aktuelt

Minecraft Facebook Event

Minecraft byggekonkurranse 2

Er du en byggmester i Minecraft? Har du noen ideer om hvordan man kunne økt trivselen blant barn og unge i Kåfjord? - bygg ideen din i Minecraft og ...
Minecraft ingress

Minecraft byggekonkurranse

Er du en byggmester i Minecraft? Har du tanker om hvordan Kåfjord kan bli mer miljøvennlig - bygg ideen din i Minecraft og få muligheten til å vinne p...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk