Det fins mange ulike hjelpemidler til bruk i hjemmene. Kommunen har selv et lite lager med de vanligste artiklene som kan lånes ut for kortere eller lengre tid, som krykker, toalettforhøyer, seng m.m.

Alt annet kan bestilles fra hjelpemiddelsentralen i NAV. Kontaktinformasjon finner du her.

Kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen i Kåfjord kommune er ergoteraput Mariell Karlsen-Myrseth. 

Hun har kontor i 2. etasje på Kåfjord Helsetun, med inngang i samme fløy som helsestasjon og psykolog.