Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
16. mai:

Kokeanbefaling på vann fra Olderdalen vannverk

På grunn av feil med inntaket i Olderdalen anbefales det å koke vannet. Det er ikke påvist noe feil ... Les mer

Beredskapsplan

Beredskapsplaner

Beredskapsplanen utvikles på grunnlag av ”risiko- og sårbarhetsanalysen” (ROS). Gjennom denne pekes det på forhold hvor risiko kan reduseres og konsekvensene for liv, helse, miljø og andre verdier begrenses. Risiko er definert som funksjonen av sannsynlighet for forekomst og konsekvensene av at noe skjer. Begge deler kan trekke opp behovet for forebygging og beredskap. De hendelsene som omfattes av beredskapsplanen ligger derfor i hovedsak utenfor ”normal risiko”. De dagligdagse hendelsene som samfunnet vil måtte leve med håndteres av den stående beredskapen som vi har i kommunen.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk