Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan etter søknad få kjøpt middag som produseres på sykehjemmet og få maten tilkjørt. Tilbudet består av middag, halv eller en hel porsjon, med dessert som bringes 1 eller 2 dager i uken.

Tjenesten skal være et supplement for å dekke ernæringsbehovet til innbyggere som av ulike årsaker ikke er i stand til å dekke dette behovet fullt ut selv, og derav forebygge feil- / underernæring og sykdom. Middager lages på helsesenteret, kjøles ned og pakkes i porsjonspakker. Middager kjøres ut tirsdager og fredager. Middagen varmes opp i mikrobølgeovn hjemme hos pasienten, og hjemmetjenesten kan bistå med middagsvarming ved behov.

Du kan søke om middagstilbringing på skjema for pleie og omsorgstjenester. Skjemaet finner du her.

Du kan også henvende deg til Kommunalsjef helse:
Linn Sylvi Steinnes
tlf 77719302,
e-post: linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no .
Du kan få hjelp til utfylling av skjema, om du ønsker det.

Faktura sendes ut etterskuddsvis hver måned.

Pris per porsjon vedtas årlig av kommunestyret. Satsene finner du her.