Ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Kåfjord kommune kan tilby ledsagerbevis for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som har behov for hjelp eller følge for å kunne delta på ulike arrangementer/reiser.

Se informasjon om ledsagerbevis.

Last ned søknadsskjema

Kontakt: 777 19 200 sentralbord, 777 19 201 Greta Larsen eller 777 19 204 Ina Engvoll