Ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Kåfjord kommune kan tilby ledsagerbevis for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne som har behov for hjelp eller følge for å kunne delta på ulike arrangementer/reiser.

Se informasjon om ledsagerbevis.