Kommunalt eid. Tomten er ledig, ferdig fradelt og oppmålt.

Gårdnummer/bruksnummer: 29/135

Manndalen løkvollveienManndalen løkvollveien