Gámanjunni

Gámanjunni (uttales: gamajonni)  klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Dette er basert på de geologiske strukturene og de store bevegelsene i det ustabile fjellpartiet. Et fjellskred fra Gámanjunni kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva som kan resultere i et dambrudd, samt nedstrøms flom som mulige sekundærvirkninger.

Her kan du finne aktsomhetskart fra NVE (tar litt tid å laste ned).

Bilde Gamanjunni med faresone flybilde