Kultursenteret ligger sentralt plassert i midten av Olderdalen, nært Olderdalen skole og idrettshallen.

Her finner du kulturskolen, kafe, kjøkken og sal som kan leies til arrangementer, og i løpet av høsten 2022 flytter Kåfjord bibliotek inn i bygget. 

Utleie ved konfirmasjoner, begravelser, kurs, arrangement:

Leie av kafe og kjøkken pr. dag                   kr.1.500,-
Leie av sal og kjøkken pr. dag                     kr.1.500,-
Leie av kafe, sal og kjøkken pr. dag            kr.3.000,-

Ved konfirmasjon betaler leier for 1 dag, selv om man har lokale i 2 dager.
I leien var det iberegnet kun vask av gulv, mens rydding/vasking av bord, vasking av kopper og kar etter tilstelningene, det må leier gjøre selv.