bti modell.jfif

HVA ER BTI?

 

HVORFOR BTI?

Det er et mål å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Forskning og erfaring tilsier at utsatte barn og unge ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og at dårlig samhandling bidrar til brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til at målgruppen får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå skjevutvikling og redusere skade, og at brukerne blir involvert i hele prosessen, så langt det er hensiktsmessig.

BTI bidrar til:

  • Å følge opp målgruppen tidlig og samordnet.
  • Å beskrive et systematisk handlingsforløp fra undring/bekymring til handling i en struktur på fire nivåer, der rutinebeskrivelse eller handlingsveileder med konkrete verktøy, kan tilpasses lokalt.
  • Å involvere barnet, den unge og foreldrene i arbeidet, når det er hensiktsmessig.