Kommunepsykologen har som hovedoppgave å arbeide med psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år og deres familier.

Psykologen kan kontaktes direkte og en behøver ikke henvisning. Ventetiden skal være kort, og estimert ventetid for nye henvendelser vil oppdateres på denne siden.

Tilbudet er gratis.

Kommunepsykologens arbeidsområde

Kommunepsykologen har et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå kan en få helsehjelp dersom en opplever psykiske plager og vansker, er i ferd med å utvikle psykiske lidelser eller står i tunge livssituasjoner. En vil kunne bli tilbudt kartlegging, rådgivning og kortvarig behandling. Psykologen kan gi hjelp både individuelt, i familien eller sammen med andre viktige medspillere. Ved alvorlige psykiske lidelser som er i behov for spesialisert behandling, vil kommunepsykologen kunne være behjelpelig med en henvisning til eksempelvis barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Folkehelserettet arbeid vil vektlegge forebygging, blant annet gjennom kurs, undervisning og deltakelse i kommunens planarbeid.

Tverrfaglig samarbeid

Kommunepsykologen jobber tverrfaglig. Dette vil blant annet innebære at det i situasjoner hvor det sees hensiktsmessig blir etterspurt samtykke om å etablere samarbeid med for eksempel fastlege, helsesykepleier, barnevern, skole og barnehage for å gi best mulig hjelp.

 Lokalisering

Kommunepsykologen har sitt kontor på rådhuset. Samtaler med psykologen vil hovedsakelig foregå i andre etasje på helsetunet i Birtavarre, i samme gang som helsestasjonen. Det vil også etableres kontortid på alle skolene i Kåfjord, datoer og tidspunkt for dette kommer etter hvert.

Taushetsplikt

Kommunepsykologen har taushetsplikt.