Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
6. juni:

Arctic Race har i år 10 års jubileum

Forebyggende brannvern

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi med tanke på å forebygge brann.

Det brannforebyggende arbeidet består i hovedsak av to elementer, tilsyn og informasjon. Det innebærer et vidt spekter av arbeidsoppgaver for våre ingeniører og inspektører

  • Vi gjennomfører tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter)
  • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg.
  • Drive med informasjons- og motivasjonsvirkomshet overfor våre innbyggere via media, besøk og direkte kontakt med enkeltpersoner.
  • Saksbehandling i forbindelse med bruk og oppbevaring av brannfarlige stoffer og fyrverkeri.
  • Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i private boliger.

Brannsjef har kontordag på rådhuset i Olderdalen på torsdager.

Aktuelt

Ansatte

Rolf Vidar Olsen

Brannsjef

Tlf: 46 90 56 06
Rolf-vidar.olsen@storfjord.kommune.no

Brannsjef har kontordag på rådhuset i Olderdalen på torsdager.

Odd Harald Grøtterud

Leder forebyggende

Christine Brunlia Sandvik

Feier/Brannforebygger

Dan-Ole Nordheim

Feier/Brannforebygger

Gry-Hege Kviteberg

Feier/Brannforebygger
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk