Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
7. februar:

Troms Kraft og Ymber inviterer til folkemøte

Link til Tromskraft.no Les mer

Forebyggende brannvern

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Hovedmålet for avdelingen er å forebygge brann, slik at tap av liv og verdier unngås. De brannforebyggende oppgavene er først og fremst knyttet til lovpålagte oppgaver. Avdelingen utfører også andre oppgaver som ikke er direkte lovpålagt, men som har stor verdi med tanke på å forebygge brann.

Det brannforebyggende arbeidet består i hovedsak av to elementer, tilsyn og informasjon. Det innebærer et vidt spekter av arbeidsoppgaver for våre ingeniører og inspektører

  • Vi gjennomfører tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekter)
  • Bistå ved byggesaksbehandling for å sikre riktige forutsetninger i nye bygg.
  • Drive med informasjons- og motivasjonsvirkomshet overfor våre innbyggere via media, besøk og direkte kontakt med enkeltpersoner.
  • Saksbehandling i forbindelse med bruk og oppbevaring av brannfarlige stoffer og fyrverkeri.
  • Feiing og tilsyn av fyringsanlegg i private boliger.

Brannsjef har kontordag på rådhuset i Olderdalen på torsdager.

Aktuelt

Sjekk vær varsom før du legger ut på tur

Sjekk varsom.no før du legger ut på tur

Troms politidistrikt ønsker å forebygge og redusere antall skredulykker, og har sammen med NVE laget plakater vi ønsker hjelp til å videreformidle til...
Illustrasjonsbilde informasjon

Nødvarsel på mobil

DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på ...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk