Det psykososiale kriseteamet i Kåfjord kommune bistår med psykososial støtte og hjelp til personer som opplever kriser av ulikt omfang og karakter.

Er du i behov av, eller vet du om andre som skulle trenge oss ved en akutt krise, oppnår du kontakt med oss ved å ringe legevaktsentral 116117 og får kontakt med vakthavende lege. Kriseteamet vil da iverksettes.

Les mer om Kåfjords psykososialt kriseteam her.