Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet og godkjent.

Kommunen godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunen om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Hvordan bruke kortet?

TT-kortet er et betalingskort med magnetstripe. Kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren. TT-kortet er gyldig den perioden du har fått brukergodkjenning for. Det samme kortet skal brukes i hele perioden.

Ved hvert årsskifte nullstilles beløpet i kortet og fylles med nytt tildelt beløp. Manglende eller lite bruk av TT-kortet gir ikke lavere tildelt beløp neste år.

Ved innvilgelse av fornyet brukergodkjenning skal du fortsatt bruke det gamle kortet. Nytt beløp fylles automatisk opp i kortet.

Vær oppmerksom på at kortet sperres dersom beløpet brukes opp. Det vil automatisk åpnes igjen ved neste tildeling. Kortet gjelder ikke dersom reiseretten er utløpt. Du vil få et varsel om utløp av reiseretten i forkant slik at det gis mulighet til å søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema som nye søkere.

Retningslinjer

 

Informasjon er hentet fra Troms fylkeskommunes hjemmeside.