Fra 1. januar 2020 innførte skattemyndighetene obligatorisk innrapportering  av inntekt fra utleie gjennom Airbnb. Det vil si at Airbnb plikter å sende inn rapport på hver enkelt utleier i Norge til skattemyndighetene, på lik linje med arbeidsgivere iflg. NHO.

Frem til nå er det ingen som vet hvem som har betalt skatt for det de har leid ut gjennom Airbnb.

Skattesatsen er 18,5% personskatt (Finnmark og Nord-Troms) for 2020, beregnet av 85% av leieinntektene over 10.000 kroner. Høyere skattesatser gjelder hvis utleien vurderes som næringsvirksomhet eller hvis utleieinntekter kommer fra bolig-/fritidseiendom som ikke brukes av utleier.

Ca 50% av skatteinntektene fra personbeskatningen tilfaller kommunene og resten fordeles mellom stat og fylke.

cat lying down in bed