Valgstyret fastsetter svarfristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen.

Søknadsfristen fastsettes til onsdag 6.september innen kl.12.00.

 

Loven inneholder ingen formelle krav til innholdet i søknaden.
Det er f.eks. ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig.

Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.

Ved ambulerende stemmegivning skal det være minst 2 stemmemottakere tilstede.

I henvendelsen til valgstyret må du oppgi fullt navn, fødselsdato og –år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Oppgi helst et telefonnummer som vi kan nå deg på. Du kan i henvendelsen fortelle grunnen til at du ikke kan møte fram der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

Frist: Onsdag 6.september innen kl.12.00.

Sendes: Kåfjord kommune, Valgstyret, Postboks 74, 9148 Olderdalen

eller ring 777 19 200/201 og snakk med Greta, Ann Karin eller Ina.

Skjema PDF document ODT document