På vegne av Kåfjord kommune, vil jeg beklage at informasjonen til alle Kåfjordinger kom veldig sent, og først dagen før åpning av Kåfjord Helsetun. Dette handlet ikke om at Kommunen ikke skulle ha et åpent arrangement, og vi ønsket selvsagt at flest mulig av Kåfjords innbyggere skulle få være med på den fantastiske flotte feiringen av vår nye «storstue», men det var rett og slett en forglemmelse.
Så på vegne av Kåfjord kommune beklager jeg igjen at det ble kort varsel på informasjon om åpningen, slik at ikke alle hadde mulighet å delta.

Til orientering kan jeg opplyse at det ble sendt ut skriftlig invitasjon til følgende parter:
⁃ tidligere grunneiere av Svennhaugen ⁃ Birtavarre Røde Kors ⁃ Judith Børresen Røde Kors ⁃ Ungbo AS ⁃ Skanska ⁃ Fylkesmann ⁃ Fylkeslegen ⁃ Agnes Nilsen ⁃ Husbanken ⁃ Sametinget ⁃ Øyvind Rundberg (pårørende kontakt) ⁃ Hildur Storli (pårørende kontakt) ⁃ Nord Troms kommunene ⁃ Nord Troms Regionråd ⁃ Unn ⁃ WSP ⁃ Kommunestyrerepresentanter

Så kan jeg også opplyse at leder ved Kåfjord Helsetun planlegger en fortellerstund der historiene fra sykehjemmets start, og den utrolige viktige innsatsen fra Birtavarre Røde Kors.
Nærmere info om dette kommer.

Med hilsen Svein O. Leiros, Ordfører