I den anledning vil det foregå mye anleggsvirksomhet i sentrum av Manndalen, og kommunen ber om forståelse for at dette vil medføre noen utfordringer og endringer i kjøremønster. Omkjøringer vil bli skiltet.

Contexo og kommunen begynner med å legge ned/ skifte til 3 nye vannkummer langs vegen, og det vil derfor bli driftsforsyrrelser og avstengninger på ledningsnettet i perioder. Dette vil bli varslet særskilt fra kommunen (UMS-varsling). 

Første avstengning vil bli gjort mandag 6. august, klokken 2000. Avstengningen vil vedvare utover natta. Hele Løkvoll og Øvermyra vil bli berørt. Luft og misfarging vil kunne forekomme, og kommunen anbefaler å koke drikkevannet etter at arbeidet er gjenomført. Det vil bli tatt vannprøver i anleggsperioden, og avvik vil bli varslet. 

Dersom noen opplever å miste vannleveranse utenom varslet avstengning, ta kontakt med kommunen umiddelbart: Innenfor ordinær arbeidstid (0700-1500): 777 19 268, etter ordinær arbeidstid: Teknisk vakttelefon: 412 80 000.

Fylkesveg 331 vil måtte stenges en kort periode, omkjøring om Fossen (FV332) vil bli skiltet.

Spørsmål kan rettes direkte til driftsavdelinga; 77719268.