På grunn av få påmeldte til det arbeidsmøtet med næringslivet, så arrangeres det digitalt (på Teams). Det er åpent for at næringsdrivende som ikke har meldt seg på kan delta hjemmefra. Vi ønsker å få innspill til hva din bedrift/næringsdrivende, næringsmiljøet, kommunes administrasjon og politikere sammen skal gjøre for å kunne oppnå disse strategiene (punktene i under gruppediskusjon i programmet).

 

Arbeidsmøte holdes på tirsdag 1.mars 2022, kl 17 - 19:30. Link til å delta på arbeidsmøtet her.

 

Programmet for arbeidsmøtet:
17:05 - 17:10 Åpning v/ kommunedirektør, Trond Arne Hoe.
17:10 - 17:20 Presentasjonsrunde
17:20 - 17:35 Presentasjon fra Halti Næringshage v/ forretningsutvikler, Gunbjørg Melkiorsen
17:35 - 17:50 Resultatkjede og strategier i næringsplanen v/ næringskonsulent, Vivien Olsen
10 min pause
18:00 18:40 Gruppediskusjon. Veien til å oppnå strategiene:
  • Kåfjord kommune er aktiv tilrettelegger for næringsutvikling
  • God og bedre relasjon mellom kommune og næringslivet
  • Et mer robust næringsliv i kommunen
  • Det er bedre miljø og samarbeid mellom næringslivet
5 min pause
18:45 - 19:05 Presentasjon i plenum fra hver gruppen(e)
19:05 - 19:15 Evaluering av workshop og evt. spørsmål
19:15 - 19:25 Avslutning v/ kommunedirektør, Trond Arne Hoe.