Arkiv Troms

Hjemmesiden til Arkiv Troms

Kontakt
ARKIV TROMS Postboks 6315 Langnes, 9293 Tromsø
Organisasjonsnr. 989 532 960

Besøksadresse: Huginbakken 18, 9019 Tromsø

Telefon: 941 74 170

 e-post: post@arkivtroms.no

 Kontortid, ma – fre 09.00 – 15.00

Tidsmaskin Troms

Sjekk ut våre arkivformidlingssider på tidsmaskintroms.no

Arkivdepot

Arkiv Troms tilbyr fullstendig depottjeneste for alle sine eiere.

Normalt skal kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale avleveres til arkivdepot når det er om lag 25-30 år gammelt. Kommunedirektøren kan bestemme at arkiv skal avleveres tidligere (personregistre og elektronisk materiale) eller senere (objektserier) av hensyn til materialets sensitivitet og mulighet for bevaring.