Ta kontakt med saksbehandler May-Lis Van Gemert ved spørsmål om tjenester.

Telefon: 777 19300

 

Kåfjord kommune inviterer til informasjonsmøte om helsetjenester.

Tid:   Onsdag 30. september kl. 18.00 - 20.00

Sted: Kåfjord Helsetun - Storstuen

 

Tema:

- Omsorgstrappen - fra hjemmeboende og selvhjulpen til fulltids sykehjemsplass

- Hvilke tjenester vi har og innholdet i dem

- Kriterier for tildeling

- Søknadsskjema - papir og elektronisk

 

De som vil være tilstede er:

- Kommunalsjef Helse og Omsorg Trond Skotvold

- Leder for sykehjemmet og PU-tjenesten Gro Søland

- Fagsykepleier og stedfortreder for leder sykehjem Turid Olsen-Aalberg

- Leder for Hjemmebasert omsorg Linn Sylvi Steinnes

- Saksbehandler May-Liss Van Gemert

 

På grunn av Corona-pandemien har vi påmelding med grense på maks 40 deltakere.

Påmelding til:

Mail: katrine.isaksen@kafjord.kommune.no

Tlf. 77719306