Ved ballbingen i Birtavarre ligger både søppel, glasskår og annet strødd utover, og knust glass kan være til fare for både mennesker og dyr.
Kommunen vil plukke opp søpla i løpet av uka, tømme søppelboksen, samt sette på ny søppelsekk.

Fint om alle brukere kan hjelpe til med å holde det rent og rydding rundt ballbingene fremover.

Mvh Kåfjord kommune
v/ kulturkonsulent Britt M Pedersen